HORSE FUN (vriendenvereniging van ouders met kinderen met beperking)

Interesse ? Aarzel niet  ons te contacteren. 

De basis van dit initiatief, gedragen door de materiële en morele steun van de familie Janssens-Verreth, ligt ergens einde jaren tachtig. Vader Roger en zoon André maakten toen wat tijd vrij om een zorgenkindje uit de kennissenkring in contact te brengen met een van hun paarden. Het paard strelen en nadien enkele toertjes stappen op de rug van het paard in de piste toverden een paar stralende ogen te voorschijn.Het was de bijzondere dank van het kindje voor vader en zoon.

Het kindje genoot van het contact en de bewegingen van het paardenlichaam. Dit ritueel werd bijgevolg wekelijks herhaald. Door het succesverhaal kwamen ook andere ouders vragen om dit met hun kind eens uit te proberen.

Daar vader Roger en zoon André ook andere taken te volbrengen hadden werden uiteindelijk enkele jonge amazones binnen de manege bereid gevonden om dit initiatief verder te begeleiden. Elke zaterdag tussen 16 en 16u30 werd er bijgevolg een bijzondere les ingelast. De paarden werden op- en afgezadeld en onder leiding van Carla, Kaat en Goedele werden toertjes in de piste gestapt. Na verloop van tijd vielen de begeleidsters echter, door omstandigheden, een voor een weg en kwam de wekelijkse sessie onder druk te staan. Ondertussen had André Ann leren kennen, ze trouwden en samen zijn zij nu sinds vele jaren de uitbaters en sterkhouders van de manege. André nam dan ook het initiatief om met de ouders rond de tafel te gaan zitten en er werden duidelijke afspraken gemaakt, zodat dit prachtig gebeuren niet teloor zou gaan.

Onder het toeziend oog van de familie Janssens-Verreth werd dan de vereniging Horse Fun opgericht. Enkele ouders staan nu in voor de organisatie van het wekelijks gebeuren en begeleiden samen met de andere aanwezige  ouders de kinderen. In dit bonte gezelschap spelen leeftijd en graad van beperking geen rol. Elk kind met een beperking is welkom!

Gaandeweg zijn we geëvolueerd naar lessen waarin de kinderen eenvoudige oefeningen uitvoeren te paard (hypotherapie) onder leiding van Francine. De ouders helpen zoveel mogelijk mee bij het op- en afzadelen en het wegbrengen van de paarden naar de stallen.

Dit ongelooflijk prachtig initiatief, geruggesteund door de familie Janssens-Verreth, vindt nu al sinds vele jaren weer zijn weg en hopelijk kan dit nog heel lang doorgaan.