HUISREGLEMENT 

1. Elke ruiter/amazone dient lid te zijn van de

ruiterclub aangesloten bij Vlaamse Liga

Paardensport. Hierin zit automatisch een

verzekering bij ARENA. Rijden zonder

lidkaart is ten strengste verboden.

 

2. Wees steeds 15 min. voor aanvang van uw

les aanwezig. Indien u er niet geraakt ,

verwittig dan : zo niet wordt deze niet gereden

les, toch aangerekend.

 

3. Een les annuleren kan alleen telefonisch ,niet via

mail en dit 24 uur bij voorbaat.

 

4. Elke begonnen les moet uitgereden worden.

Alleen losrijden bij de ruiters en animators is

niet toegestaan. Elke begonnen les wordt

aangerekend.

 

5. Een abonnement is geen reservatie. Ook

abonnees dienen elke week hun plaats in de

les te reserveren.

 

6. Manegepaarden worden verdeeld door de

lesgever, net voor aanvang van de les.

7. Elke nieuwe ruiter start in de beginnelingen.

8. Het dragen van een ruiterhelm is verplicht!